Đèn chiếu điểm

Hiển thị tất cả 12 kết quả

 • Đèn chiếu điểm SPL06B

  1.041.000 - 2.296.000

  • Công suất: 1W / 3W / 9W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  15° / 25° / 38° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước:
    • 1W – Φ41*98mm
    • 5W – Φ50*138mm
    • 9W – Φ67*153mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL0106B 1W 1.041.000
  SPL0306B 3W 1.347.000
  SPL0906B 9W 2.296.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL06A

  918.000 - 2.021.000

  • Công suất: 1W / 3W / 9W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  15° / 25° / 38° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước:
    • 1W – Φ35*75mm
    • 5W – Φ45*98mm
    • 9W – Φ60*109mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL0106A 1W 918.000
  SPL0306A 3W 1.163.000
  SPL0906A 9W 2.021.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL02B

  1.316.000 - 2.940.000

  • Công suất: 1W / 5W / 9W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 10° / 15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước:
    • 1W – Φ41*81mm
    • 5W – Φ52*125mm
    • 9W – Φ67*158mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL0102B 1W 1.316.000
  SPL0502B 5W 2.388.000
  SPL0902B 9W 2.940.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL02A

  700.000 - 2.633.000

  • Công suất: 1W / 5W / 9W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 10° / 15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước:
    • 1W – Φ35*59mm
    • 5W – Φ47*98mm
    • 9W – Φ61*113mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL0102A 1W 700.000
  SPL0502A 5W 2.113.000
  SPL0902A 9W 2.633.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL-A01

  Liên hệ

  • Công suất: 60W / 70W
  • Điện áp: 220-240VAC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 5° / 8° / 15° / 30° / 40°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước: Φ250*252mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL-A6001  60W
  SPL-A7001  70W
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL-E10

  1.164.000 - 2.144.000

  • Công suất: 5W / 10W / 16W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 12° / 24° / 36° / 50°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước:
    • 5W – Φ38x70mm
    • 10W – Φ62x106mm
    • 16W – Φ80x130mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL-E0510  5W 1.164.000
  SPL-E1010  10W 1.531.000
  SPL-E1610  16W 2.144.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL-E0210

  796.000

  • Công suất: 2W
  • Quang thông: 220lm
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 12° / 24° / 36° / 50°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước: Φ20x62mm
  Lựa chọn các tùy chọn
 • Đèn chiếu điểm SPL-M01

  Liên hệ

  • Công suất: 4…36W
  • Điện áp: 220-240VAC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 6° / 30° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước: 150*140*210mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL-M0401  4W
  SPL-M0801  8W
  SPL-M1601  16W
  SPL-M2401  24W
  SPL-M3601  36W
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL-Z36

  2.940.000 - 5.757.000

  • Công suất: 24…72W
  • Điện áp: 220-240VAC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  6° / 12° / 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước:
    • 24W – 170*170*222mm
    • 48W – 210*210*275mm
    • 72W – 260*260*300mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL-Z2436  24W 2.940.000
  SPL-Z4836  48W 4.900.000
   SPL-Z7236  72W 5.757.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL-D33

  3.000.000 - 8.023.000

  • Công suất: 18…72W
  • Điện áp: 220-240VAC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  6° / 12° / 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước:
    • 18W – Φ130x177mm
    • 36W – Φ170x218mm
    • 48W – Φ210x253mm
    • 72W – Φ260x310mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL-D1833 18W 3.000.000
  SPL-D3633  36W 3.981.000
  SPL-D4833  48W 5.818.000
  SPL-D7233 72W 8.023.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL-B31

  2.878.000 - 10.412.000

  • Công suất: 6..40W
  • Điện áp: 220-240VAC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  15° ~ 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước:
    • 6W – Φ60x160mm
    • 12W – Φ80x189mm
    • 48W – Φ100x237mm
    • 72W – Φ150x322mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL-B0631 6W 2.878.000
  SPL-B1231  12W 3.736.000
  SPL-B1831  18W 5.267.000
  SPL-B4031 40W 10.412.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL-C32

  1.715.000 - 5.267.000

  • Công suất: 9…48W
  • Điện áp: 220-240VAC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  6° / 12° / 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước:
    • 9W – Φ60x152mm
    • 12W – Φ80x181mm
    • 24W – Φ100x231mm
    • 48W – Φ150x303mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL-C0932 9W 1.715.000
  SPL-C1232 12W 2.082.000
  SPL-C2432 24W 3.185.000
  SPL-C4832 48W 5.267.000

   

  Đọc tiếp