Đèn âm sàn

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Đèn âm sàn PAL0301

  1.776.250

  • Công suất: 3W
  • Điện áp: 12-24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước: Φ64*102mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm sàn RUL-0412B

  3.001.250

  • Công suất: 7W
  • Điện áp: 12-24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  15° / 25° / 38°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước: Φ79x102mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm sàn RUL-0412A

  2.940.000

  • Công suất: 7W
  • Điện áp: 12-24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  15° / 25° / 38°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước: Φ79x102mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm sàn RUL-0212B

  1.898.750

  • Công suất: 2W
  • Điện áp: 12-24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 10°/ 15°/ 21°/ 36°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước: Φ52*60mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm sàn RUL-0212A

  1.837.000

  • Công suất: 2W
  • Điện áp: 12-24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 10°/ 15°/ 21°/ 36°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước: Φ52*60mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm sàn RUL-0112A

  1.531.250

  • Công suất: 1W
  • Điện áp: 12-24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước: Φ35*55mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm sàn RUL-0112B

  1.592.000

  • Công suất: 1W
  • Điện áp: 12-24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước: Φ35*55mm
  Đọc tiếp