Đèn âm nước

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Đèn âm nước UWL0801B

  3.185.000

  • Công suất: 8W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:  79*79*79mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0801A

  3.001.250

  • Công suất: 8W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:  Φ79x79mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0301B

  2.756.250

  • Công suất: 3W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  20° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:  64*64x71mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0301A

  2.450.000

  • Công suất: 3W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  20° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:  Φ64x71mm
  Đọc tiếp
 • Đèn rọi âm nước UWL02D

  2.450.000 - 3.981.250

  • Công suất: 1W / 3W / 8W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:
    • 1W – Φ71*75mm
    • 3W – Φ53*112mm
    • 8W – Φ67*123mm
  Mã hàng Công suất Giá
  UWL0101D 1W 2.450.000
  UWL0301D 3W 3.246.250
  UWL0801D 8W 3.981.250
  Đọc tiếp
 • Đèn rọi âm nước UWL02C

  2.266.250 - 3.430.000

  • Công suất: 1W / 3W / 8W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:
    • 1W – Φ35*57mm
    • 3W – Φ47*71mm
    • 8W – Φ61*79mm
  Mã hàng Công suất Giá
  UWL0101C 1W 2.266.250
  UWL0301C 3W 2.756.250
  UWL0801C 8W 3.430.000
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0102B

  2.266.250

  • Công suất: 1W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước: 45*45*60mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0102A

  2.143.000

  • Công suất: 1W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước: Φ45*60mm
  Đọc tiếp