Đèn Outdoor

Hiển thị 1–20 của 45 kết quả

 • Đèn gắn tường OWL11A

  Liên hệ

  • Công suất: 5…40W
  • Điện áp: 120-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu: 12° / 24° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  Mã hàng Công suất – Kích thước Giá
   OWL0511A 5W – Φ80x150x130mm
  OWL1011A  10W – Φ80x150x130mm
   OWL2011A 20W – Φ150x200x225mm
  OWL4011A 40W – Φ150x200x225mm
  Đọc tiếp
 • Đèn gắn tường OWL11B

  Liên hệ

  • Công suất: 5…40W
  • Điện áp: 120-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu: 12° / 24° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  Mã hàng Công suất – Kích thước Giá
   OWL0511B 5W – 80x150x130mm
  OWL1011B  10W – 80x150x130mm
   OWL2011B 20W – 150x200x225mm
  OWL4011B 40W – 150x200x225mm
  Đọc tiếp
 • Đèn gắn tường OWL-C0537

  Liên hệ

  • Công suất: 5W
  • Điện áp: 120-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  2700K – 6500K
  • Góc chiếu: 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  • Kích thước:  Φ90x210x107mm
  Đọc tiếp
 • Đèn gắn tường OWL-C1037

  Liên hệ

  • Công suất: 2x5W
  • Điện áp: 120-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  2700K – 6500K
  • Góc chiếu: 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  • Kích thước:  Φ90x260x107mm
  Đọc tiếp
 • Đèn gắn tường OWL-C0634

  Liên hệ

  • Công suất: 6W
  • Điện áp: 220-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  2700K – 6500K
  • Góc chiếu: 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  • Kích thước: Φ90x210x107mm
  Đọc tiếp
 • Đèn gắn tường OWL-C1234

  Liên hệ

  • Công suất: 2*6W
  • Điện áp: 220-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  2700K – 6500K
  • Góc chiếu: 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  • Kích thước: Φ90x260x107mm
  Đọc tiếp
 • Đèn gắn tường OWL-C1042

  Liên hệ

  • Công suất: 2*5W
  • Điện áp: 220-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  • Kích thước: 100*90*195mm
  Đọc tiếp
 • Đèn cột sân vườn BL2101

  Liên hệ

  • Công suất: 12W
  • Điện áp: 120-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu: 40° / 60° / 80°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước: 158*150*700mm
  Đọc tiếp
 • Đèn cột sân vườn BL-C1037

  Liên hệ

  • Công suất: 10W
  • Điện áp: 120-240V AC
  • Nhiệt độ màu:  3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu: 40° / 60° / 80°
  • Cấp độ bảo vệ: IP66
  • Kích thước: 130*130*656mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0801B

  3.185.000

  • Công suất: 8W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:  79*79*79mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0801A

  3.001.250

  • Công suất: 8W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  25° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:  Φ79x79mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0301B

  2.756.250

  • Công suất: 3W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  20° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:  64*64x71mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0301A

  2.450.000

  • Công suất: 3W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  20° / 40° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:  Φ64x71mm
  Đọc tiếp
 • Đèn rọi âm nước UWL02D

  2.450.000 - 3.981.250

  • Công suất: 1W / 3W / 8W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:
    • 1W – Φ71*75mm
    • 3W – Φ53*112mm
    • 8W – Φ67*123mm
  Mã hàng Công suất Giá
  UWL0101D 1W 2.450.000
  UWL0301D 3W 3.246.250
  UWL0801D 8W 3.981.250
  Đọc tiếp
 • Đèn rọi âm nước UWL02C

  2.266.250 - 3.430.000

  • Công suất: 1W / 3W / 8W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước:
    • 1W – Φ35*57mm
    • 3W – Φ47*71mm
    • 8W – Φ61*79mm
  Mã hàng Công suất Giá
  UWL0101C 1W 2.266.250
  UWL0301C 3W 2.756.250
  UWL0801C 8W 3.430.000
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0102B

  2.266.250

  • Công suất: 1W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước: 45*45*60mm
  Đọc tiếp
 • Đèn âm nước UWL0102A

  2.143.000

  • Công suất: 1W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 5000K
  • Góc chiếu:  15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP68
  • Kích thước: Φ45*60mm
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL06B

  1.041.000 - 2.296.000

  • Công suất: 1W / 3W / 9W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  15° / 25° / 38° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước:
    • 1W – Φ41*98mm
    • 5W – Φ50*138mm
    • 9W – Φ67*153mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL0106B 1W 1.041.000
  SPL0306B 3W 1.347.000
  SPL0906B 9W 2.296.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL06A

  918.000 - 2.021.000

  • Công suất: 1W / 3W / 9W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu:  15° / 25° / 38° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước:
    • 1W – Φ35*75mm
    • 5W – Φ45*98mm
    • 9W – Φ60*109mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL0106A 1W 918.000
  SPL0306A 3W 1.163.000
  SPL0906A 9W 2.021.000
  Đọc tiếp
 • Đèn chiếu điểm SPL02B

  1.316.000 - 2.940.000

  • Công suất: 1W / 5W / 9W
  • Điện áp: 12~24VDC
  • Nhiệt độ màu: 2700K / 3000K / 4000K
  • Góc chiếu: 10° / 15° / 21° / 36° / 60°
  • Cấp độ bảo vệ: IP67
  • Kích thước:
    • 1W – Φ41*81mm
    • 5W – Φ52*125mm
    • 9W – Φ67*158mm
  Mã hàng Công suất Giá
  SPL0102B 1W 1.316.000
  SPL0502B 5W 2.388.000
  SPL0902B 9W 2.940.000
  Đọc tiếp