Đèn Downlight, Spotlight

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Poseidon Series 2

  1.280.000 - 1.499.400

  ✓ Công suất: 6W / 8W / 10W / 12W
  ✓ Hiệu suất phát quang: 100 lm/W
  ✓ Nhiệt độ màu: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
  ✓ Góc chiếu: 15° / 24° / 38° / 55°
  ✓ CRI >90
  ✓ Cấp độ bảo vệ: IP20
  ✓ Kích thước: ∅62*75mm
  ✓ Lỗ khoét: 55mm

  Mã hàng Công suất Giá
  EL-POS02-6C7 6W 1,280,000
  EL-POS02-8C7 8W 1,320,000
  EL-POS02-10C7 10W 1,360,000
  EL-POS02-12C7 12W 1,499,400
  Đọc tiếp
 • Spotlight GVR01

  535.000-615.000

  ✓ Công suất: 4W / 6W / 10W / 12W / 15W 
  ✓ Hiệu suất phát quang: 100 lm/W
  ✓ Nhiệt độ màu: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
  ✓ Góc chiếu: 15° / 24° / 38° / 55°
  ✓ CRI >90
  ✓ Cấp độ bảo vệ: IP20 
  ✓ Lỗ khoét: 75mm

  Mã hàng Công suất Giá
  EL-GVR02-4C7 4w 535,000
  EL-GVR02-6C7 6w 555,000
  EL-GVR02-8C7 8w 575,000
  EL-GVR02-10C7 10w 595,000
  EL-GVR02-12C7 12w 615,000
  EL-GVR02-15C7 15w 645,000
  Đọc tiếp
 • Poseidon Series 3

  1.450.000 - 1.868.000

  ✓ Công suất: 10W / 12W / 15W / 18W
  ✓ Hiệu suất phát quang: 100 lm/W
  ✓ Nhiệt độ màu: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
  ✓ Góc chiếu: 15° / 24° / 38° / 55°
  ✓ CRI >90
  ✓ Cấp độ bảo vệ: IP20
  ✓ Kích thước: ∅82*80mm
  ✓ Lỗ khoét: 75mm

  Mã hàng Công suất Giá
  EL-POS03-10C7 10W 1,450,000
  EL-POS03-12C7 12W 1,630,000
  EL-POS03-15C7 15W 1,796,000
  EL-POS03-18C7 18W 1,686,000
  Đọc tiếp
 • Value Series

  780.000 - 982.000

  ✓ Công suất: 6W / 8W / 10W / 12W / 15W
  ✓ Hiệu suất phát quang: 100 lm/W
  ✓ Nhiệt độ màu: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
  ✓ Góc chiếu: 15° / 24° / 38° / 55°
  ✓ CRI >90
  ✓ Cấp độ bảo vệ: IP20 / IP44
  ✓ Kích thước: ∅82*104mm
  ✓ Lỗ khoét: 75mm

  Mã hàng Công suất Giá
  EL-SR01-06C5 6W 780,000
  EL-SR01-08C5 8W 828,000
  EL-SR01-10C5 10W 866,000
  EL-SR01-12C5 12W 923,000
  EL-SR01-15C5 15W 982,000

   

  Đọc tiếp
 • PROTECT SERIES

  660.000 - 898.000

  • Công suất: 6W / 8W / 10W / 12W
  • Hiệu suất phát quang: 100 lm/W
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
  • Góc chiếu: 15° / 24° / 38° / 55°
  • CRI >90
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  • Kích thước: ∅72*80mm (6-8W) , ∅92*92mm (10-12W)
  • Lỗ khoét: 65mm (6-8W) , 80mm (10-12W)
  Mã hàng Công suất Giá
  EL-PRO03-6C7 6W 660,000
  EL-PRO03-8C7 8W 718,000
  EL-PRO03-10C7 10W 846,000
  EL-PRO03-12C7 12W 898,000
  Đọc tiếp
 • Normal Series

  355.000 - 532.000

  ✓ Công suất: 7W / 10W / 12W / 15W 
  ✓ Hiệu suất phát quang: 100 lm/W
  ✓ Nhiệt độ màu: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
  ✓ Góc chiếu: 15° / 24° / 38° / 55°
  ✓ CRI >90
  ✓ Cấp độ bảo vệ: IP20 / IP65
  ✓ Kích thước: ∅85*89mm
  ✓ Lỗ khoét: 75mm

  Mã hàng Công suất Giá
  EL-SR02-07C5 7w 355,000
  EL-SR02-10C5 10w 379,000
  EL-SR02-12C5 12w 426,000
  EL-SR02-15C5 15w 532,000
  Đọc tiếp
 • AQUA SERIES

  875.000 - 1.127.000

  • Công suất: 10 … 15W
  • Hiệu suất phát quang: 100 lm/W
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
  • Góc chiếu: 55°
  • CRI >90
  • Cấp độ bảo vệ: IP65
  • Kích thước: Ø105*H63
  • Lỗ khoét: 95mm
  Mã hàng Công suất Giá
  EL-AQ12-10C2 10W 875.000
  EL-AQ12-12C2 12W 925.400
  EL-AQ12-15C2 15W 1.127.000
  Đọc tiếp
 • Low Series

  585.000 - 696.000

  • Công suất: 8 .. 12W
  • Hiệu suất phát quang: 100 lm/W
  • Nhiệt độ màu: 3000K / 4000K / 6500K
  • Góc chiếu: 15° / 24° / 36° / 55°
  • CRI >90
  • Cấp độ bảo vệ: IP20
  • Kích thước: Ø82*H49mm
  • Lỗ khoét: 75mm
  Mã hàng Công suất Giá
  EL-LS05-8C7 8W 585,000
  EL-LS05-10C7 10W 630,000
  EL-LS05-12C7 12W 696,000
  Đọc tiếp