Chính sách bảo mật

HOLI Lighitng đặt mức độ bảo mật cao cho thông tin cá nhân của khách hàng, và cam kết bảo vệ thông tin này một cách cẩn thận và an toàn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tham gia các khảo sát hoặc tương tác với chúng tôi qua các kênh truyền thông. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, xử lý đơn hàng, quản lý tài khoản của bạn, liên lạc với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến dịch vụ và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trải nghiệm của bạn và tùy chỉnh nội dung mà chúng tôi hiển thị cho bạn.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc việc sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn (ví dụ: gửi đơn hàng qua đối tác vận chuyển).